Domy a znamení

Eliska Landovska Astrologie Praha 2 tel. 604479804
Astrologické domy představují koncept rozdělení zkoumané oblasti na vzájemně protilehlé úseky, které postupně pokrývají určitý aspekt celku. Je jich dvanáct a jejich hranice ( tzv. hroty domů ) jsou rozmístěny podle použitého zobrazení, ale i zeměpisné polohy a doby události - s ohledem na polohu Slunce na jeho pomyslné dráze - ekliptice a sklon místního horizontu vůči světovému rovníku.

Jednotlivé domy postupně odpovídají povahou dvanácti znamením zvěrokruhu a zrcadlí se do nich vlastnoti těchto znamení.

Čtyři hlavní - rohové - domy postihují dvě hlavní osy Ascendent - Descendent a Hlubina Nebe ( IC ) - Střed nebe (MC).

Čtyři následné domy odpovídají fixním znamením zvěrokruhu - Býku, Štíru, Lvu a Vodnáři.

Čtyři padající domy odpovídají pohyblivým znamením: Blížencům, Střelci, Panně a Rybám.

Podle povahy korespondujícího znamení i domy přebírají charakter jeho živlu - v souladu s principem triplicity jsou tedy vždy tři domy ohnivé a podobně tři zemské, vzdušné a vodní.
Pro každý dům je důležitá jednak poloha hrotu domu ve znamení zvěrokruhu, dále přítomnost hrotů znamení - dům může obsahovat jeden nebo i více přechodů mezi jednotlivými znameními - potom je v domě řešen i konflikt přechodových rysů na sebe navazujících znamení.
Jsou-li v domě přítomny dva hroty znamení, mluví se o tzv. uzavřeném znamení, které obvykle ukazuje na neřešené oblasti v karmické mozaice.
Nepřítomnost uzavřených znamení v horoskopu zrození spolu s absencí retrográdních planet naznačuje svobodné zrození, které zrozenci poskytuje bohaté možnosti k vytváření nové karmy - a to jak příznivé tak i případných čerstvých a třeba zcela zásadních karmických dluhů. Zatímco přítomnost retrográdních planet zrozence vždy více či méně zavazuje nejprve k plnění karmických závazků z minulých zrození, chybí-li zpětný pohyb u všech astrologických planet, může absence zrozením vyžadovaných povinností vést později k neochotě přijmout jakékoliv závazky v průběhu života a k pasivitě, zanedbávání talentu. Je třeba dobré vůle k tomu, aby se za takových okolností výsledkem života nestaly převážně jen nové karmické dluhy. Na druhé straně jde o zářivý příklad skutečnosti, že na tomto světě si nejsme všichni rovni, protože od narození jsme každý jinak obtěžkáni závazky z minulých životů. Nepřítomnost uzavřených znamení, kdy v každém domě horoskopu je nejvýše jeden přechod zvířetníkových znamení, se považuje za příznak toho, že duše v daných lekcích vývoje nezaostává a může pozornost věnovat jiným oblastem podle vlastní volby. Nepřítomnost ranné zkušenosti s plněním povinností pak může kompenzovat dobré vedení ze strany rodičů či starších přátel nebo motivace prožitkem.
Každý hrot nacházející se v určitém domě znamená řešení konceptů obou přecházejících znamení a také řešení kontroverzní kvality mezi znameními - například u přechodu Lev - Panna je spornou kvalitou rozvoj osobnosti ve vztahu k obětování části svobody péči o druhé.

 

Nejnovější příspěvky blogu