Řeč těla - sylab kurzu

Eliska Landovska Astrologie Praha 2 tel. 604479804

Efektivní komunikace a řeč těla

Cíl kurzu

 1. jak získat druhé ke spolupráci
 2. jak dosáhnout toho co chcete
 3. jak sdělovat své myšlenky a nápady důrazněji
 4. jak sjednat dohody jistěji
 5. jak vědět co si druhý myslí
 6. jak přesvědčivě argumentovat
 7. jak reagovat na námitky
 8. jak si připravit prezentaci

Obsah kurzu

Mimoverbální komunikace - řeč těla

 1. gesta dlaní, rukou a paží
 2. oční signály
 3. signály a gesta dvoření
 4. teritoriální a vlastnická gesta
 5. u stolu
 6. mocenské hry

Verbální komunikace

 1.  zásady efektivní komunikace
 2. nástroje úspěšné komunikace
 3. umění položit správnou otázku
 4. techniky aktivního naslouchání
 5. můj preferovaný komunikační styl
 6. přizpůsobení komunikace situaci a partnerovi
 7. jednání s nadřízeným, jednání s kolegy
 8. volba jazykové vrstvy, interakce
 9. argumentace a společné hledání
 10. rytmus, intonace, akcent
 11. práce s časem, typy prezentací, zpětná vazba
 12. vizualizace, technické prostředky
 13. osoba řečníka, tréma, kondice

Profil absolventa

Absolvent kurzu získává informace o významu verbálních a nonverbálních projevů. Dokáže vyhodnotit jednotlivá gesta a sám efektivně kontrolovat svá. Cílem kurzu je získání sebejistoty při jednání, získání konkurenční výhody při jednání. Naučíte se jak si připravit prezentaci, jak využít projev, jak udržet pozornost publika. Předvedeme si práci s pomůckami. Dovednosti jistě ocení manažeři,  vychovatelé, obchodní zástupci, personalisté a všichni, kteří chtějí lépe umět pochopit jemné předivo gest.

Nejnovější příspěvky blogu