Minory a uranská tělesa

Eliska Landovska Astrologie Praha 2 tel. 604479804
Asteroidy a planetky, jako například Chiron nebo Vesta, napovídají více o subtilních oblastech inkarnace.
 1. Chiron - kulhavý válečník, učitel Titanů a řeckých hrdinů - v nativním a srovnávacím horoskopu vyznačuje primární jizvu duše, nikdy zcela vyléčenou, ale umožňující pochopení a pomoc druhým.
  Asteroid 2060 Chiron s průměrem cca 230km ze skupiny Kentaurů, objevený r. 1977 a klasifikovaný původně jako planetka. Jeho proměnný orbit spadající mezi dráhy Saturna a Urana implikuje spíše kometu a označován je také jako 95P/Chiron.
 2. Ceres - sestra Diova a bohyně Země - v horoskopu postihuje schopnost dávat i brát, plodnost, mateřské instinkty, intuitivní přitažlivost k druhému pohlaví. Je také ukazatelem přístupu k partnerovi v roztržce a hádkách. Jejím protějškem ve starém Řecku je nejspíše bohyně Demeter. Vedle jasných lunárních rysů byla tato bohyně patronem zemědělství a je matkou Persefone. Podobně jako staroegyptské božstvo Osirida souvisí s cyklem života a smrti.
  Jeden z nejdříve objevených asteroidů s průměrem téměř tisíc kilometrů, směs ledu a kamene, s hmotou téměř třetiny asteroidního pásu.
 3. Vesta - starořímská strážkyně krbu a klidu domova - v horoskopu vyznačuje oblast intuitivních zálib, koníčků a přirozených snah o vyniknutí, individualizaci. Odpovídá starořecké Hestii, strážkyni posvátného ohně.
  Druhý nejhmotnější asteroid objevený r. 1807, velmi jasný a pozorovatelný pouhým okem.
 4. Juno - Jupiterova zákonná manželka (u starých Řeků odpovídá Héře) vyznačuje v horoskopu oblast dlouhodobých svazků, realizace příslibů a aliancí. Obvykle je zpytovaný její přímý vztah k manželským závazkům a schopnostem v dlouhodobém partnerství. Indikuje i pravděpodobný výběr partnera, napovídá o povaze svazku, podobně také odhaluje klíčové rysy vnitřního partnera
  Zhruba 10. největší asteroid s hmotou cca 1 setiny celého pásu, s lehce skloněnou a značně protaženou drahou.
 5. Pallas Athena - bohyně strategie a války, se silou převyšující všechny olympské, Diova dcera, zrozená potom, co Zeus její matku Metis (Moudrou) pozřel, aby nemohla - jak slíbila - zrodit syna mocnějšího než on. Athena vyskočila v plné zbroji z Diovy hlavy po úderu sekerou, jenž je přičítán Prometheovi nebo Hefaistovi. V astrologii symbolizuje schopnost přeměňovat intuitivní znalost v myšlenku, spřádat taktické plány a být vždy o krok před protivníkem. Zeus v římské mytologii odpovídá bohu Jupiterovi a Athena je tedy také sestrou Merkurovou. Podle další verze je Athena dcerou Poseidonovou ( tedy Neptunovou ); jinde se praví, že bůh Triton pečoval o Athenu i o vlastní dceru Pallas a obě bohyně spolu rozvíjely své válečnické schopnosti.
  Jako astronomické těleso patří k největším asteroidům a příležitostně ji lze pozorovat i běžným dalekohledem; objevena byla krátce po Ceres, zaznamenané r. 1801 na orbitu mezi Marsem a Jupiterem, s níž byla také krátce zmýlena. S průměrem jen o něco větším, než jaký má Vesta, a zhruba polovičním (cca 540 km) než Ceres má ovšem jen pětinu hmoty skalnaté Ceres. Jméno chemického prvku Palladia bylo díky časové koincidenci odvozeno ze jména tohoto asteroidu.
  V horoskopu má tato lstivá a obávaná bohyně, oddaná Diovi, vždy zásadní vztah k intelektu a emoční inteligenci, k odvaze a schopnosti improvizovat.

Nejnovější příspěvky blogu