Astrologie Praha Hvězda - výukové programy astrologické školy

Eliska Landovska Astrologie Praha 2 tel. 604479804

Výuka astrologie a souvisejících oborů

Tradice výuky astrologie je úzce spjata se založením Astrologické školy Hvězda a trvá již dvacet let.

Ředitelka astrologické školy a poradny Hvězda - foto

Co všechno může astrologie studentům nabídnout, jak probíhá výuka a co všechno je možné v kurzu numerologie získat

- na to se ptal Aleš H. (student školy Hvězda).

Odpovídá ředitelka školy Eliška Landovská

Astrologie se zabývá vztahem Slunce, Měsíce a dalších planet sluneční soustavy s pozemským bytím. Výraz "planeta" vznikl z řeckého slova "planetes" znamenajícího tulák.
Je spolu s magií a alchymií základní ze tří hermetických věd a má k oběma jmenovaným úzký vztah. Je také nejrozšířenějším oborem praktického hermetismu, bohužel prezentovaným často velmi zjednodušeně. Původně byla astrologie esoterní vědou o vztazích mezi makrokosmem (světem) a mikrokosmem (člověkem), které byly symbolizovány během a postavením nebeských těles. Tomuto významu více náleželo označení astrosofie (používá se dodnes).

Význam astrologie shrnul ve svém výroku již proslulý Hermes: "Šťasten, kdo dovede číst znamení času." Těmito znameními jsou především hvězdné konstelace, které korespondují s povahou a osudy jedinců, ale i celých národů, států a událostí.
Studijní obor astrologie obsahuje komplexní seznámení s touto disciplínou. Protože astrologie je souborem několika jednotlivých oborů, je studium zaměřeno na pochopení vzájemných souvislostí. Proto je do studia astrologie zařazen úvod do Tarotu a numerologie. Tyto obory lze studovat rovněž zvlášť a lze doporučit jejich samostatné (jednooborové) studium, protože jednotlivé kurzy jsou mnohem obsažnější. V rámci astrologického kurzu doplňují celkový obraz.

Pro zájemce o komplexní poznání je určen program Univerzity Hvězda. Podrobnosti o studijních programech naleznete v samostaném oddíle.

Nejnovější příspěvky blogu