Etický kodex astroškoly a poradny Hvězda

Eliska Landovska Astrologie Praha 2 tel. 604479804
Astra inclinant, non necessitant.

Cílem astrologa je pomoci klientovi, dát mu naději, povzbudit ho a především ukázat mu cestu životem. Aby byla opravdu pomoc klientovi prospěšná, je nutné posilovat vzájemnou důvěru mezi klientem a astrologem. Z těchto důvodů vznikl Etický kodex astrologa, který je ve svých principech aplikován na všechny služby poskytované poradnou Hvězda.

 1. Datum smrti. Astrolog nikdy za žádných okolností ani na základě klientova nátlaku nehovoří o době smrti. I velmi silný jedinec nejspíše bude po takové informaci směřovat k chybnému řešení. Přinejmenším bude o takto udaném datu přemýšlet, čímž vydá patřičnou energii směřující k uskutečnění takového proroctví. Hvězdy vedou, ne vládnou.
 2. Závažné nebo smrtelné choroby. Pokud něco takového najdeme, upozorňujeme klienta pouze náznakem. V případě, že se jedná o emocionálně nevyrovnanou bytost, raději se vyhneme i náznaku. Zásadně hovoříme pozitivně a vždy navrhneme způsob řešení, eventuálně dlouhodobě pozitivní vývoj.
 3. Dobré vlastnosti. Vždy ctíme zásadu, že je třeba vidět v první řadě dobré vlastnosti.
 4. Kritika - kritizujeme vždy pouze nepřímo a konstruktivně
 5. Životní cíl. Jasně vysvětlíme hlavní životní cíl neboli práci na životní cestě (uzlová osa).
 6. Přehledně popíšeme co teď a co potom.
 7. Při výkladu radixu smí být přítomen pouze klient. Pouze na přímé vyžádání klienta je možno hovořit před rodiči a nebo partnerem. Je třeba upozornit, že se možná při výkladu dotkneme věcí o něž se klient nechce s nikým dělit.
 8. Pokud objevíme možnost onemocnění či úrazu, upozorníme klienta opět nepřímo. Tj. doporučíme zklidnění, snížení aktivit a zvýšenou pozornost pak věnujeme přímo oblasti, jíž se daný problém dotýká.
 9. Zdůrazňujeme možnost svobodné volby v rámci daných možností. Pamatujme, že horoskop je průvodcem na cestě životem, naznačuje křižovatky úskalí, ale rozhodně není fatální a nezměnitelný.
 10. Každý problém má řešení.
 11. Poradenství je poskytováno v zájmu klienta a všechny informace, které jsou v rámci poradenství sdíleny, jsou považovány za důvěrné. Vyjímku tvoří pouze stav ohrožující život klienta nebo poradce, případně situace, kdy klient zmocní poradce k poskytnutí informace. Přiměřeně je tato zásada aplikována i zákonných zástupců.
 
 

Nejnovější příspěvky blogu