Vnitřní partner

Eliska Landovska Astrologie Praha 2 tel. 604479804
Animus, anima
Koncept duševní entity postihující projekce sedmého domu radixu a vyznačené zvláště vztahy Pluta a partnerských planet - Marsu a Venuše.
Vnitřní partner je protipól vtělení duše, má s nynějším zrozením společnou karmickou minulost, ale rozdílnou zkušenost z pohledu opozice. Člověk je v životě podrobován zkouškám, při nichž musí zaujímat postoj a musí jednat. V těchto zkouškách jsou ostatní lidé poradci a spojenci a jiní protivníky, soupeři, nepřáteli a také těmi, kteří trpí následky našeho jednání. Vnitřní partner vždy tíhne k odlišnému náhledu na konflikt a spravedlnost a pravidelně se dostává do polohy opozice. Často se dívá na naše protivníky smířlivějším pohledem nebo s nimi i sympatizuje.
Vnitřní partner má ale přímé spojení s duchovním světem, alespoň pokud není velmi poškozen - buď následky činů jeho aktivního Já nebo následky těžké karmy. On je zdrojem moudrosti mnoha vtělení, a typicky je to on, kdo člověku zprostředkuje intuici a schopnost správné volby tehdy, kdy není žádných vodítek. Podobně jako královna měla ve starých dobách často ve skutečnosti moc ve svých rukou, ačkoliv panovníkem s výkonnými právy byl král, tak i náš vnitří partner do velké míry rozhoduje o úspěšnosti našeho života. On je tím, který může pomoci v nouzi, tím, který nám pomůže postavit se opět na vlastní nohy, ale také tím, který komplikuje naše vztahy a hatí naše plány, zabraňuje životnímu štěstí. Je tím, kterého milujeme nebo nenávidíme ve svém životním druhovi, je také tím, podle něhož si svého životního partnera podvědomě snažíme přetvářet a nevidíme proto, kým tento druhý, dospělý, samostatný člověk skutečně potřebuje - nebo chce - být.
Vnitřní partner ve skutečnosti nežije náš život, přesto se jej naše vtělení bezprostředně týká, a naše zkušenosti, prožitky, jsou jeho zkušeností - ač vnímanou z druhé strany. Vnitřní partner nás - na rozdíl od toho skutečného vně - nikdy zcela neopustí, ale má zájem se i za našeho života změnit; má k tomu mnohem lepší motivaci a také schopnosti. Je na nás, jak velký podíl na strategii našeho života mu budeme ochotni přiznat, jak mnoho budeme ochotni jeho poněkud odtažitým a cynickým radám naslouchat, ale také kolik práce věnujeme jeho rozvoji a zrání. I on byl v jiných životech člověkem - a dělal velmi podobné chyby, jako děláme my nyní, a vzal si z nich - tak jako to děláme i my - často ne zcela správné ponaučení.
Úspěšné soužití s vnitřním partnerem je delikátní diplomatická mise, učení se kompromisům, boření mýtů - a běh na dlouhou trať.
 

Nejnovější příspěvky blogu