Kurz práce s kyvadlem

Eliska Landovska Astrologie Praha 2 tel. 604479804

Sylab kurzu kyvadla - Komunikace s Vyšším Já (VJ)

(Studijní obory škola Hvězda - Kurz práce s kyvadlem)

První stupeň práce s kyvadlem

 1. Smysl komunikace s vyšším Já.(dále jen VJ). Kurz práce s kyvadlem Způsoby komunikace s VJ
 2. Kyvadlo - jak jej naprogramovat, aby správně fungovalo.
 3. Technika napojení se na VJ.
 4. Komunikace s VJ.
 5. Jak správně klást otázky?
 6. Práce s jednoduchými komunikačními tabulkami.
 7. Jak naložit s informacemi, které se dozvíme?
 8. Správné zakončení práce s VJ
 9. Praxe + sdílení vlastních zkušeností

Druhý stupeň práce s kyvadlem - praktikum pro pokročilé

 1. Zkušenosti účastníků kurzu s vlastní komunikací s Vyšším Já (VJ).
  1. napojování se - kontrola spojení s VJ
  2. kladení otázek - logika kladení otázky, kontrola kladení otázek
  3. práce se získanými informacemi
 2. Důležitá témata v komunikaci s VJ - ochranné rituály.
 3. Struktura komunikačních tabulek zaměřených na výše uvedená témata.
 4. Tvorba komunikačních tabulek -principy a zásady
  1. grafická forma
  2. obsahová náplň
 5. Vlastní tvorba komunikačních tabulek.
 6. Praxe + sdílení vlastních zkušeností.

Princip studia kurzu

Kurz je rozdělen do dvou studijních bloků, které na sebe navazují. Je možné absolvovat kurz pouze v prvním stupni, ale studující pak získává pouze průpravu bez návaznosti. Druhý stupeň staví na zkušenostech, proto je mezi jednotlivýmí stupni časový prostor. Cílem kurzu je získat praktické návyky spolu s potřebnou teorií.

Práce s kyvadlem je zdánlivě pouze jednoduchá mechanická činnost. Proto samotná nauka práce s kyvadlem není rozsáhlá. Zkušenosti ukazují ale mnohé chyby, kterých se zájemci o kyvadlo dopouštějí. Většinou z neznalosti principů, které práci s kyvadlem provázejí. Proto je kurz postaven na jednotlivých postupných krocích. Velkou předností kurzu je možnost sdílení poznatků s ostaními pod vedením zkušeného lektora.

Studium probíhá v malé skupině nebo individuálně. Skupinové studium se řídí rozvrhem kurzů, který je k dispozici zde. Individuální kurz je možné objednávat průběžně po dohodě s lektorem. Podrobnsti o individuálním kurzu naleznete zde.

Nejnovější příspěvky blogu