Jak si objednat astrologické služby

Služby astrologické poradny si můžete objednat buď telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní informace naleznete zde.

K objednání horoskopu budete potřebovat
1. celé jméno
2. datum narození
3. čas narození
4. místo narození
5. u partnerského horoskopu - stejná data jako u osobního horoskopu
6. telefonní číslo, případně e-mailový kontakt
Doporučený způsob objednávky služeb astrologické poradny
Objednejte se na tel. 604479804
Pošlete svou objednávku elektronicky s uvedením výše uvedených údajů.

Pravidla poskytování služby astrologické poradny

Objednávka konzultace je závazná a je vám rezervován čas, proto pokud nemůžete z vážných důvodů konzultaci využít, omluvte svou nepřítomnost telefonicky případně SMS zprávou s dostatečným předstihem. Poskytování služeb poradny se řídí závazným etickým kodexem.
Objednání konzultace k již vypracovanému horoskopu a doobjednání služeb je nejlépe provádět telefonicky 604479804, případně elektronickou poštou: astro@seznam.cz

Nejnovější příspěvky blogu