Nebe 9-25 2015

   25. září, pátek

Dnes ještě v 10:29 večer nastane opozice Luny a Marta, který prochází znamením Panny.

O chvilku později v 10:33 Luna vstoupí v kvadraturu se Saturnem ve znamení Střelce.

25.09.2015,admin
  t>  25. září, pátek

Ve 2:39 odpoledne ještě polosextil Luny s Ceres v sousedním Kozorohu
... a ve 21:43 přechází dorůstající Luna v poslední čtvrti z Vodnáře do znamení Ryb

25.09.2015,admin
t>  
 25. září, pátek

Ráno ve 4:17 přechází Mars do dalšího znamení - Panny
V 6:02 dojde k opozici Luny a Venuše.
V 7:34 nastane ještě sextil Luny s Pallas ve Střelci

24.09.2015,admin
 
 ~
 25. září, pátek

V 1:50 po půlnoci nacouvají Merkur s Plutem společnými silami do kvadratury Váhy - Kozoroh,
ale ve 4:06 ráno Luna vytvoří sextil s Uranem zpětným ve znamení Berana
a ve 4:16 Pluto v Kozorohu přestane couvat a pomalu se rozběhne vstříc novým zítřkům.

24.09.2015,admin
   24. září, čtvrtek

V 6:08 večer následuje trigon Luny s Merkurem couvajícím Vahami
, o dvě hodiny později v 7:58 ještě Luna vytvoří sextil s retrográdní Vestou v Beranu

24.09.2015,admin
 24. září, čtvrtek

24. září ve 2:30 ráno vytváří Luna trigon s Junem
V 11:51 následuje kvinkunx s Jupiterem v Panně

23.09.2015,admin
t> 
 23. září, Středa

V 19:51 i Luna postupuje do dalšího znamení - Vodnáře,
kde ve 20:27 projde sextilem se Saturnem a chvilku nato
ve 20:34 vytvoří přibývající Luna krásný trigon se Sluncem ve Vahách.

23.09.2015,admin
 
 23. září, Středa

Odpoledne téhož dne ve 13:14 Luna prochází konjunkcí s Ceres (v Kozorohu) ...
a v 18:20 těžkým kvinkunxem s Marsem ve Lvu
což půlhodinku nato v 18:51 žehlí Slunce ve Vahách sextilem se Saturnem ve Střelci.

23.09.2015,admin
 
t> Equinox
 23. září, středa

V 6:33 ráno Venuše ve Lvu vytvoří trigon s Uranem couvajícím znamením Berana ...
a o tři hodiny později v 9:45 kvinkunx s retrográdním Chironem v Rybách.
V 10:21 nastává astronomická podzimní rovnodennost a Slunce vstupuje do znamení Vah.

23.09.2015,admin

 23. září­, Středa

Následující den v 1:02 nad ránem nastane krátký, ale nesmiřitelný kvinkunx Luny s Venuší ve Lvu;
vzápětí nato v 1:16 kvadrátuje Luna nejprve Urana couvajícího Beranem
a ještě o osm minut později vytvoří sextil k Chironu couvajícímu v Rybách

21.09.2015,admin
 22. září­, Úterý

Týž den 16:57 následuje kvadratura Luny s retrográdním Merkurem ve Vahách
a hned potom v 17:20 také s couvající Vestou v Beranu.

21.09.2015,admin

 22. září­

V úterý 4:52 ráno projde Luna sextilem k Neptunu, své vyšší oktávě couvající pomalu v Rybách
a o dvě hodiny později v 6:54 vytvoří trigon s Jupiterem v Panně.
Odpoledne téhož dne 14:01 vytvoří konjunkci s Plutem loudajícím se rovněž znamením Kozoroha.

21.09.2015,admin
   21. září­

Dnes ve 20:09 Luna prochází kvadraturou s Junem ve Vahách ...
a ještě v 9:56 večer couvající Merkur vstoupí do opozice Vesty, strážkyně domácího krbu a symbolu soukromých zálib.

21.09.2015,admin
t>  21. září­

14:35 Luna přechází do znamení Kozoroha

20.09.2015,admin
 21. září

10:14 následujícího dne v pondělí 21. září Luna vytvoří trigon s Marsem ve Lvu
11:01 Luna vstupuje ještě ve Střelci do první čtvrti

20.09.2015,admin

 20. září

16:08 vytváří Luna trigon s Venuší ve Lvu
18:46 Luna trigon s Uranem couvajícím v Beranu
18:57 následuje kvadratura s Chironem couvajícím v Rybách a
20:28 ještě konjunkce s Pallas Athenou

20.09.2015,admin
 20. září

V neděli 20.9. v 11:07 vytváří Luna trigon s Vestou v Beranu
... v 9:31 sextil s couvajícím Merkurem ve Vahách

20.09.2015,admin
 19. září

20:53 Luna kvadrát Neptun couvající v Rybách.
Zoufalství bez odpočinku.
21:59 Luna kvadrát Jupiter v Panně.
Scény pro maličkost. Složité a celkem nereálné konstrukce. Pozor ať se to netýká Vás.

16.09.2015,admin
 19. září

Ještě ráno v 8:37 stojí Slunce v trigonu k Ceres v Kozorohu.
Neměli jste možná odjíždět tak kvapně anebo počítat s hotelem hned po ránu.
Trampská romantika. Skalní hnízdo. Nezapomeňte jištění, Kozoroh úplně nehazarduje.
Ještě v 9:41 Luna sextil Juno ve Vahách.
Můžete upevnit vztahy, ale ohledně dlouhodobých závazků - Merkur couvá!
Za toho stavu i upřímně míněné sliby mohou 9. října vypadat jako lehkomyslnost.

16.09.2015,admin
t>
 19. září

19. září v 5:33 sobotního rána přechází také Luna do znamení Střelce.
O minutu později vytvoří konjunkci se Saturnem.
Vyražte na divoký výlet.

16.09.2015,admin
t>  19. září

19. září ve 3:09 přechází konečně Saturn do znamení Střelce.
Už se do Štíra nevrátí, nechcete-li na Zemi pobýt do nemohoucnosti.

16.09.2015,admin
 18. září

Týž den ještě ve 21:44 přejde ještě sextil Luny s Ceres v Kozorohu.
Dá se spekulovat o sladké odměně od něžného pohlaví.
Jenže několik minut nato Luna kvadrátuje Mars ve Lvu.
Lepší je si přiznat, že všechno není vždy pod naší kontrolou.
V horším případě o tom můžete ještě chvíli přemýšlet; krátce po třetí hodině následujícího dne...

16.09.2015,admin
 18. září

Ještě v pátek večer 18.září v 19:41 zažijeme tentokrát dosti neschůdný kvinkunx Marta ve Lvu s Ceres v Kozorohu.
Tady je lépe si vybrat jedno nebo druhé. Skvěle zazářit anebo se věnovat animálním pudům.
Ve 20:48 za to dostaneme hezký sextil mezi Sluncem v Panně a Lunou ve Štíru.

16.09.2015,admin

 18. září

Ještě o pár hodin poději dojde ke kvadratuře Luny s Venuší ve Lvu. Pokud jste volili správně, budete se divit. Jinak taky.
V 8:46 následuje další kvinkunx ve stejných znameních mezi Lunou a Uranem.
V 9:00 následuje trigon mezi Lunou a Chironem couvajícím v Rybách.

16.09.2015,admin
 18. září

18. září nad ránem v 1:37 dojde ke kvinkunxu mezi Lunou a Vestou couvající v Beranu.
Oběma znamením vládne Mars a to je také návod jak volit mezi dobrodružným či individualistickým koníčkem a zájmem o budoucí potomstvo (hlubinami intimního vztahu).
Zkuste spojit oboje - není-li to zajisté možné, potom volte správně a raději včas než vůbec.
Celá výzva se nakonec týká domácího krbu a odvahy.

16.09.2015,admin
 17. září

Ve čtvrtek 17. září ve 20:37 ještě Chiron v Rybách nacouvá do kvadratury s Pallas Athenou.

16.09.2015,admin
 o  17. září

17. září jak se šuškalo, před osmou večerní Merkur začne ve Vahách couvat a ponoukat nás k rozjímání o tom, jak smýšlíme o partnerských záležitech a zda komunikujeme k prospěchu společné cesty. Co bylo dlouho slíbeno, je dobře dodržet včas. Plané sliby - chyby, které se přihlásí. Nečekejte přehnané nadšení, ale konejte, aby se nakonec pro nedostatek partnerského kreditu vztah nezměnil v neúctu.

16.09.2015,admin
 17. září

17. září krátce po poledni nastane v 12:36 opozice direktního Jupitera v Panně s Neptunem retrográdním v Rybách.
Téhož dne večer v 18:39 nastane opozice Merkura ve Vahách s Vestou v Beranu, do které společně nacouvají.
V 19:47 ještě Luna projde sextilem s Plutem vstřícně couvajícím v Kozorohu.

16.09.2015,admin
 17. září

Týž den nejprve v 9:43 ráno Luna - již ve Šítru - vytvoří s Jupiterem v Panně hezký sextil.
Několik minut nato v 9:47 následuje ještě trigon s Neptunem pomalu couvajícím v Rybách.

16.09.2015,admin
 17. září

Zítra, 17. září v 8:32 ráno uzavře Uran couvající v Beranu trigon s přímo jdoucí Pallas Athenou ve Střelci.

16.09.2015,admin
t>  16. září

Dnes 16. září v 17:43 večer přejde Luna do znamení Štíra.

16.09.2015,admin

 16. září

Dnes 16. září v 6:23 ráno vytvořila Luna sextil s Martem ve Lvu.
V 9:35 ráno následovala kvadratura s Ceres v Kozorohu.
Chvíli na to v 9:50 Venuše vytváří trigon s Vestou couvající znamením Berana.

16.09.2015,admin
 ~  15. září

Týž den ještě ve 22:01 začala Ceres v Kozorohu postupovat direktně.

16.09.2015,admin

 15. září

Ještě týž den 15. září Luna vytvořila opozici s Vestou couvající v Beranu.
Večer v 7:44 ještě sextil s Pallas Athenou ve Střelci.
V 20:31 následuje opozice Luny k Uranovi couvajícím v Beranu
... a hned nato ve 20:49 kvinkunx s Chironem couvajícím v Rybách.

16.09.2015,admin

 15. září

15. září v 7:06 ráno prošla Luna kvadraturou s Plutem couvajícím v Kozorohu.
Téhož dne po poledni ve 12:35 došlo ke konjunkci s Merkurem ve Vahách.
Krátce na ve 13:09 vytvořila Luna sextil s Venuší, svojí vyšší oktávou ve Lvu.

16.09.2015,admin
 

 14. září

14. září v 5:00 h nastane konjunkce Luny s Junem ve Vahách.
V 7:44 h večer následuje semisextil s Jupiterem v Panně.
O dvě hodiny později v 9:03 následuje kvinkunx s Neptunem, vyšší oktávou Luny.

13.09.2015,admin
  t>  

Den poté 14. září Luna ve 4hod ráno vytvoří harmonický sextil se Saturnem, který ještě pomalu postupuje znamením Štíra.
Za necelou hodinu potom Luna opustí znamení Panny.

8.9.2015,admin
t>  

Stejný den v 7:44 večer přechází Juno do znamení Vah.

09.09.2015,admin
    

V neděli 13. září po kvadratuře Luny s Pallas Athenou v 5:33 ráno nastane
Nov - konjunkce Slunce s Lunou v 8:41 hodin letního času.

8.9.2015,admin
   

V sobotu 8:12 dojde k opozici Luny a Neptuna, pomalu couvajícího v Rybách.

Téhož dne 12. září v 18:04 vytvoří Luna trigon s Plutem couvajícím v Kozorohu.

8.9.2015,admin
t>  

Stejný den Luna přejde před třetí odpolední do znamení Panny.

8.9.2015,admin
 

V pátek 11. září také Slunce vytvoří kvadraturu s Pallas Athenou.

8.9.2015,admin
t>  

Luna přejde zítra nad ránem 9. září 4:35 do znamení Lva.
Během dalších dnů vytvoří postupně několik hezkých aspektů s dalšími planetami - například konjunkci s Venuší, zakončené tvrdým aspektem se Saturnem v pátek 11.9.

8.9.2015,admin
  astrologie-poradna-hvezda-spacer... také se šušká, že ...

17. září před polednem Merkur začne stále ve Vahách couvat

19. září ve 2:09 ráno Saturn konečně přejde do Střelce

23. září v 10:20 ráno Slunce přejde do Vah a nastane podzimní rovnodennost

25. září ve 4:16 ráno se Pluto v Kozorohu přestane loudat a bude zas direktní

23. října v 7:47 večer Slunce navštíví další znamení a celý měsíc se budou rodit Štířata

8.9.2015,admin
Couvající Merkur ve Vahách varuje před uzavíráním dlouhodobých svazků. Za to nám umožní napravit část přehmatů, kterých jsme se dopustili v partnerském dialogu. Neustálé přehodnocování všeho a všech může zpomalit i slibný vývoj. Důležitá rozhodnutí nechte na dobu, kdy Merkur opět zrychlí.
Podzimní rovnodennost s příchutí podzimu přináší potřebu klidnějšího tempa a jemnějšího a ohleduplnějšího zacházení.
Do 25.9., kdy se Pluto začne pohybovat kupředu, máme čas dokončit, co má být dokončeno, a napravit, co se napravit dá, abychom byli připraveni na plnění nových úkolů, které přijdou. Štěstí přeje připraveným a Pluto ještě dodává zkušeným.
Štíří děti přicházejí tehdy, je-li třeba zachovat a posílit rod. Potřebují spoustu lásky a opravdové náklonnosti a absolutní důslednosti. Nebudou Vás respektovat, pokud budete slabší než oni. Za to si Vás budou velmi vážit, když zjistí, že se na Vás mohou spolehnout. Potom se Vy můžete zcela spolehnout na ně. Štíři sami své děti považují za most přes věčnost, proto se jen vyjímečně objeví bezdětný Štír.
 ~  

Venuše je od soboty 5. září opět direktní - přestala couvat v 9 večer.

8.9.2015,admin
Retrográdní Venuše sice přidávala citům na intenzitě, ale ztěžovala jejich vyjádření. Ideál Lví Venuše stojí tak vysoko na piedestalu, že není jasné, zda ho vůbec někdy dosáhne. Kromě toho není takto umístěná Venuše z nejtrpělivějších. Odvaha jí nechybí, prozřetelnost ano.

Nejnovější příspěvky blogu