Nebeské aktuality 05-2016

31. květen, Úterýastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-sco V 1:10 Luna ještě na konci Ryb proplave trigonem s Martem couvajícím Štírem ke ¾ 29°
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-ari Ve 2:31 Venuše na konci I.dekanu Blíženců vystřihne polokvadrát s Uranem na počáku 24° Berana, v paralelních jižních šířkách čtvrt až půl stupně
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-ariastrologie-hvezda-praha-void Ve 3:08 Luna překročí práh znamení Berana cca 1° pod ekliptickou rovinou
astrologie-hvezda-praha-ariastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-sco Ve 4:30 beranská Luna projde kvinkunxem s Juno couvající na konci 1° Štíra pod vládou Martovou
astrologie-hvezda-praha-ariastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-sco Ve 4:56 prochází Luna kvinkunxem s lunárním apogeem Lilith na prvních minutách 2° Štíra
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-capr V 5:08 Merkur prochází na počátku 18° Býka zemským trigonem s Plutem couvajícím neslyšně Kozorohem
astrologie-hvezda-praha-ariastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-pisc Odpoledne ve 13:30 ohnivá Luna projde polosextilem k rybí Pallas Atheně na počátku 7°
astrologie-hvezda-praha-ariastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-gem Ve 13:57 Luna prochází suchým sextilem k Vestě před půlí 7° Blíženců
astrologie-hvezda-praha-ariastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-gem V 18:08 vrcholí o dva stupně dál další sextil ohnivé Luny s Venuší na konci 9° Blíženců
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-ari Ve 21:09 kulminuje suchý sextil blíženeckého vzdušného Slunce a Luny na hrotu II.dekanu Berana
astrologie-hvezda-praha-ariastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 23:14 Luna projde na konci 12° Berana polosextilem k Neptunovi šplouchajícímu se na půli posledního stupně domácího znamení Ryb
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-virg Ve 23:43 potom vrcholí jako poslední aspekt dne zemský trigon býčího Merkura s lunárním uzlem nad půlí 18° Panny
03.06.2016,admin
30. květen, Pondělíastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-sco Ve 2:43 couvající Juno konjuguje s Lilith na konci 1° Štíra
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-sco Ve 3:04 Luna za půlí Ryb s Juno couvající zpět k hrotu Štíra ustřihne vodní seskvikvadrát
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-sco Vzhledem k čerstvě vyvrcholivší konjunkci seskvikvadrát ve stejnou minutu postihne i Lunu a její apogeum - Lilith
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-ari Ve 3:50 rybí Luna už téměř v rovině ekliptiky prochází polosextilem s Ceres na ⅓ 17° Berana
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-tau Ve 3:57 kulminuje chladný sextil vodní ubývající Luny s býčím Merkurem před půlí 17° znamení
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-capr V 5:03 Luna projde sextilem také s Plutem zvolna couvajícím zpět k hrotu 18° Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-virg V 6:03 už Luna prochází jižním, sestupným uzlem své dráhy opozicí k severnímu lunárnímu uzlu nad půlí 18° Panny a zahájí tak rychlý sestup do jižních ekliptických šířek
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-ari Až k večeru v 16:25 vrcholí parní polosextil Luny s ohnivým Uranem na hrotu 24° Berana v nízkých paralelních jižních šířkách
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-gem V 18:07 Vesta na prvních minutách 7° Blíženců kvadrátuje pomalejší rybí Pallas Athenu vysoko na opačné světové hemisféře
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-pisc V 18:30 nakonec Luna konjuguje s Chironem na konci 25° Ryb
30.05.2016,admin
29. květen, Neděleastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-sco 32 minut po začátku nedělního dne rybí Luna proplouvá vodním trigonem s apogeem své orbity - symbolizovaným nyní už štíří Lilith kolébající se za ¾ prvního stupně záhrobního znamení
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-sco Půlhodinku nato v 1:00 spořínkovského SEČ vrcholí už další vodní trigon rybí Luny s Juno couvající zpět k hrotu 2° Štíra
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-ari V 1:35 vzdušné Slunce u konce I.dekanu pohyblivého znamení Blíženců uzavírá polokvadrát k Uranovi na hrotu 24° kardinálního ohnivého znamení Berana.
Uran se dlouhodobě zdržuje v umírněných jižních šířkách kolem půl stupně a ekliptickou rovinu hodlá překročit až v půli roku 2029 ( do kotraparalelní šířky k nynější 35' potom na druhé straně svým krok-sun-krok nastoupá až někdy v roce 2040)
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-capr Ve 2:49 zase Luna s Plutem couvajícím k prahu 18° zemského kardinálního znamení Kozoroha uřízne další polokvadraturu, ve studené kombinaci voda-země a v paralelních severních šířkách nad 1,3°
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-pisc V 6:58 rozpustilá blíženecká Venuše kvadrátuje rozmarnou rybí Pallas Athenu na konci 6° v napínavém aspektu v pohyblivých znameních
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-gem V 8:46 zrcadlově vrcholí další kvadratura ve vodě a vzduchu mezi Lunou a blíženeckou Vestou na půli 6° vlhké dvojice znamení
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-pisc V 9:34 Luna konjuguje s Pallas Athenou na 5°55' Ryb - chvilku nato jí tak vrcholí další kvadrát s Venuší...
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-gem ... tak 9:47 pohyblivá rybí Luna kvadrátuje vzdušnou Venuši v pohyblivém znamení Blíženců, na 6°2' znamení
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-pisc Odpoledne ve 14:11 Luna vstupuje na půli 9° Ryb do třetí čtvrti kvadraturou se Sluncem v I.dekanu Blíženců
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-pisc Teprve ve 20:11 Luna urazí potřebné 4° a dostihne v dalším dekanu Neptuna v konjunkci na konci 12° Ryb v kontraparalelních šířkách, necelý 1° od roviny ekliptiky
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-ari Ve 20:15 se býčí Merkur už znatelnou rychlostí prokouše k vrcholu polosextilu s pomalejší Ceres na 16°16' ohnivého Berana
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-sag Ve 22:44 svou čtvrtou a celkově pátou nedělní kvadraturou druhodekanová rybí Luna poctí ještě Saturna couvajícího protisměrně s půle 14° Střelce
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-virg Den ostrý jako břitva nakonec ve 23:29 uzavře opozice nezávazné rybí Luny a extrémisticky puntičkářského Jupitera na konci 14° racionálního zemského znamení Panny
29.05.2016,admin
28. květen, Sobotaastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-virg V 1:07 sobotního rána už vodnářská Luna před III.dekanem uzavírá averzní kvinkunx s lunárním uzlem sunoucím se protisměrně těsně nad ¾ 18° Panny
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-ari V 10:35 vzdušná Luna projde suchým polosextilem s ohnivým Uranem dorazivším právě na hrot 24° Berana
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 13:53 Luna v půli posledního dekanu Vodnáře projde vlhkým polosextilem k Neptunovi na posledních dvou minutách Ryb
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-gem V 16:42 konjuguje Venuše s Vestou na 5°10' vzdušných Blíženců
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-sco Ve 22:18 kulminuje kvadratura pozdně vodnářské Luny klesající zpět k rovině ekliptiky s Martem couvajícím už na půli posledního stupně Štíra v kontraparalelních 1,5° šířkách
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-void Konečně ve 23:05 ubývající už téměř tříčtvrteční Luna přejde do zasněného vodního znamení Ryb
29.05.2016,admin

Nejnovější příspěvky blogu