Nebeské aktuality 05-13

13. květen, Pátekastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-sag Ve 2:29 pátečního rána dorůstající Luna absolvuje další ohnivý trigon se Saturnem couvajícím ve Střelci k půli 15°
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-capr Ve 4:45 rychleji couvající býčí Merkur na ⅓ 18° uzavře trigon s téměř stacionárním retrográdním Plutem v kardinálním znamení Kozoroha, v kontraparalelních šířkách okolo jednoho stupně
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-tau V 5:20 zemní Venuše, jak se na pátek třináctého sluší, kvadrátuje ohnivou Lunu na počátku 17° Lva
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-tau V 7:27 vrcholí i kvadratura Luny s Merkurem retrográdním na ¾ 18° Býka
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-capr 7 minut nato v 7:34 kulminuje i averzní kvinkunx ohnivé Luny s Plutem couvajícím na ⅓ 18° zemského Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-virg V 9:52 Luna projde polosextilem k vzestupnému uzlu na půli 19° Panny a k rovině ekliptiky jí tedy zbudou 2 dny či délka jednoho znamení (zatím je však zhruba v polovině největší jižní šířky)
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-ari Teprve k večeru v 17:01 vyvrcholí další ohnivý trigon lví Luny, tentokrát s Uranem pomalu se probíjejícím nad ¾ 23° Berana
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-leo V 19:01 rychle dorůstající lví Luna vstupuje do první čtvrti kvadraturou ke Slunci na ⅓ 24° Býka
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 21:01 Luna ve III.dekanu projde averzním kvinkunxem k rybímu Chironovi za ⅓ 25° znamení
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-tau Ve 21:10 Venuše konjuguje se vstřícně couvajícím Merkurem na konci 17° Býka
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 22:18 retrográdní štíří Juno s Pallas Athenou za půlí 4° Ryb vodním trigonem ve vysokých severních šířkách
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-ari Ve 23:44 uzavře Luna dlouhý den ohnivým seskvikvadrátem s Ceres na konci 11° Berana
12.05.2016,admin
12. květen, Čtvrtekastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-sag V 1:08 Venuše před půlí domácího znamení Býka stojí v averzním kvinkunxu se Saturnem couvajícím zvolna pod ¾ 15° Střelce
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc V 5:32 také vrcholí další averzní kvinkunx, mezi Lunou v I.dekanu Lva a Pallas Athenou na ⅓ 4° Ryb
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-sco V 6:42 Luna ve Lvu kvadrátuje štíří Juno briskně couvající z konce 4° znamení
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-sag V 8:49 Luna prochází ohnivým trigonem s Martem couvajícím ke hrotu 6° Střelce
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-ari Až pozdě odpoledne v 15:43 kulminuje polosextil májového Slunce na ¾ 23° Býka s ohnivým Uranem ve III.dekanu Berana, blízko ekliptické rovině
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-pisc V 16:37 lví Luna na konci I.dekanu projde štiplavým seskvikvadrátem s vodním Chironem na ⅓ 25° Ryb
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-ari V 18:32 drží lví Luna druhý ohnivý trigon s Ceres na hrotu II.dekanu Berana
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 21:07 Luna s Neptunem na ¾ 12° domicilních Ryb absolvují další kvinkunx v ohni a vodě
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-virg Ve 23:56 nakonec Luna projde na ¾ 14° Lva polosextilem k Jupiterovi brázdícím opět Pannu ve směru slunečního vozu
11.05.2016,admin
11. květen, Středaastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-capr V 1:04 račí Luna ve II.dekanu oponuje Pluta ve zpětném pohybu ke ⅓ 18° Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 2:21 Luna projde vodním seskvikvadrátem k Pallas Atheně na 3°6' Ryb
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-tau Ve 3:09 kulminuje mezi Lunou a Merkurem couvajícím ke ⅓ 19° Býka chladný sextil
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-virg Ve 3:21 Luna projde sextilem k lunárnímu uzlu na 18°40' Panny
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-sag V 6:26 vodní Luna na hrotu III.dekanu Raka prochází parním seskvikvadrátem s ohnivým retrográdním Martem couvajícím ke ⅓ 6° Střelce
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-tau V 7:22 prochází Luna se Sluncem na konci 21° Býka chladným sextilem
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-ari V 9:33 račí Luna kvadrátuje Urana sunoucího se vytrvale Beranem, na 22°11' znamení
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-pisc Odpoledne ve 13:18 Luna projde vodním trigonem s Chironem na ¼ 25° Ryb v kontraparalelních 4° šířkách
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-pisc V 17:39 Luna ve III.dekanu absolvuje vodní seskvikvadrát s Neptunem na ¾ 12° Ryb
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-tau V 19:33 Luna prochází chladným sextilem k Vestě na konci 28° Býka, v paralelních jižních šířkách do 4°
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-virg Ve 20:23 kulminuje polokvadratura račí Luny na konci znamení s nově direktním Jupiterem pomalu se rozbíhajícím ve 14° Pannou
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-scal Ve 21:33 Luna prochází kvadrátem k svému apogeu, temné Lilith na konci 29° Vah
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-sag Ve 22:59 prochází Luna v posledním stupni Raka ohnivě vodní seskvikvadraturou se Saturnem couvajícím pod ¾ 15° ve Střelci
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-void Ve 23:31 Luna přejde do ohnivého znamení Lva
10.05.2016,admin
10. květen, Úterýastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-pisc V 0:15 kulminuje vodní trigon dorůstající račí Luny a Pallas Atheny na konci 3° Ryb
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-tau Ve 2:25 Luna v I.dekanu projde studeným polokvadrátem s býčím Merkurem couvajícím k počátku 20° zemského znamení
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-sco Ve 2:47 vrcholí vodní trigon Luny s Juno couvající s půle 5° Štíra
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-can Ve 3:31 stojí Slunce ve II.dekanu Býka s vodní Lunou v půli II.dekanu ve studeném polokvadrátu
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-sag V 5:01 kulminuje račí Luně s Martem couvajícím s ¾ 6° Střelce averzní kvinkunx v ohni a vodě
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-ari V 11:34 projde Luna s Ceres v půli 10° Berana kvadraturou ohně a vody
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-pisc V 15:17 kuminuje vodní trigon Luny na začátku II.dekanu Raka s Neptunem na ¾ 12° domicilního znamení Ryb
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-tau K večeru v 16:16 vrcholí další chladný polokvadrát Luny s Vestou na ⅓ 28° Býka a témeř paralelních šířkách
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-tau V 17:38 kulminuje sextil mezi vodní Lunou a Venuší na začátku 14° domácího pevného znamení Býka
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-virg V 17:56 prochází Luna s již přímojdoucím Jupiterem na 13°15' Panny chladným sextilem
astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-sag Ve 20:34 utrpí Luna se Saturnem couvajícím ke ¾ 15° Střelce averzní kvinkunx
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-virg Ve 20:59 vrcholí zemský trigon jižanské býčí Venuše s Jupiterem, v kontraparalelních šířkách kolem 1°
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-virg Ve 22:12 Merkur v Býku přecouvá pod ¾ 19° trigonem se vzestupným lunárním uzlem v Panně
10.05.2016,admin
09. květen, Pondělíastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-gem O 0:47 májové Slunce se vzdušnou Lunou v Blížencích procházejí dva dny po novoluní polosextilem na ¾ 19° znamení
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-virg 2 minuty nato Luna dosáhne nejjižnějšího bodu orbity na 5°5' jižní ekliptické šířky kvadraturou k oběma lunárním uzlům
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-virg V 1:20 Slunce stojí v zemském trigonu k vzestupnému lunárnímu uzlu na 18°46' Panny
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-sco Ve 2:12 Luna projde na konci II.dekanu studenou seskvikvadraturou s Juno couvající k půli 5° Štíra
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-tau Ve 2:29 kulminuje polosextil Luny s Merkurem na ¾ 20° Býka
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-ari V 6:14 Luna s ohnivým Uranem v Beranu projdou suchým sextilem na prvních minutách 23° znamením
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-pisc V 9:46 šavlovitá blíženecká Luna kvadrátuje Chirona před ¼ 25° Ryb v téměř kontraparalelních šířkách
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-tau Odpoledne ve 14:05 Luna prochází vzdušně zemním polosextilem k Vestě na konci 27° Býka
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-virg ~astrologie-hvezda-praha-void Ve 14:13 se konečně Jupiter jako první vydává na 13°15' Panny opět na cestu ve směru sluneční pouti
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 14:40 Venuše v domácím znamení Býka prochází studeným sextilem k Neptunovi na ¾ 12° mokrých Ryb, v paralelních jižních šířkách zhruba 1°
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-scal V 17:09 se někdejší vzdušný seskvikvadrát Luny s Lilith opráší na čistý trigon, jak se Luna znovu zdáli blíží svému odzemí za půlí 29° Vah
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-tau V 17:11 Slunce konjuguje s Merkurem, který mu tentokrát udělá pěknou pihu s altitudou jen 5' nad rovinou ekliptiky a tedy i nad hrotem slunečního nosu.
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-canastrologie-hvezda-praha-void V 19:23 Luna šplouchne do poněkud stojatých vod domácího znamení Raka
09.05.2016,admin
08. květen, Neděleastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-sco Ve 2:16 nedělního rána Luna v Blížencích prochází na konci 5° averzním kvinkunxem se štíří retrográdní Juno
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-sag Ve 4:33 Luna oponuje Marta couvajícího na ¼ 7° Střelce
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-ari V 5:47 prvodekanová blíženecká Luna projde vzdušným polokvadrátem s Uranem na první minutě 23° Berana
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-ari V 8:38 následuje vrcholící suchý sextil Luny a ohnivé Ceres na konci 9° Berana
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-tau V 11:02 vzdušná Luna s Venuší v domácím znamení Býka absolvují polosextil protikladných živlů na hrotech druhých dekanů
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-pisc Odpoledne ve 13:17 kulminuje kvadratura blíženecké Luny s Neptunem na 11°40' Ryb
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-virg V 15:50 se přidává vrchol kvadratury Luny na ¼ 14° Blíženců s Jupiterem couvajícím v protilehlém znamení Panny
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-scal V 16:19 Luna ve II.dekanu projde vzdušným seskvikvadrátem k lunárnímu apogeu Lilith na půli 29° Vah
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-sag V 18:31 Luna oponuje Saturna zvolna couvajícího na konci 15° ohnivého znamení Střelce
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-capr Ve 22:32 kulminuje averzní kvinkunx Luny s Plutem na ⅓ 18° Kozoroha a končí tak den.
09.05.2016,admin
07. květen, Sobotaastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-virg V 0:57 býčí druhodekanová Luna projde trigonem k lunárnímu uzlu na konci 19° Panny
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-tau Ve 4:10 nová Luna konjuguje s retrográdním Merkurem na 20°55' Býka
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-ari V 5:50 vrcholí sopečný polosextil býčí Luny a Urana na konci 22° ohnivého Berana
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-pisc V 9:15 Luna projde chladným sextilem s Chironem na začátku 25° Ryb v kontraparalelních 4° šířkách
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-capr V 10:52 rybí Pallas Athena propluje na začátku znamení studeným polokvadrátem k Plutovi jen zlehka couvajícímu ke ⅓ 18° Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-tau Ve 12:04 Luna konjuguje s Vestou na konci 26° Býka
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 12:45 býčí Venuše s rybím Chironem rovněž absolvují polokvadraturu v zemi a vodě
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-capr V 15:02 kulminuje zemský trigon Slunce na 17°23' Býka a Pluta couvajícího Kozorohem
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-scal V 16:05 Luna projde kvinkunxem s Lilith na půli předposledního stupně Vah
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-void V 18:34 Luna přejde do vzdušného znamení Blíženců
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-capr Ve 22:23 nově vzdušná Luna prochází prašným seskvikvadrátem s couvajícím kozorožím Plutem
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 22:32 nakonec blíženecká Luna v půli 3° projde kvadrátem k Pallas Atheně v mokrém znamení Ryb
09.05.2016,admin

Nejnovější příspěvky blogu