Nebeské aktuality 05-20

20. květen, Pátekastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 2:27 Venuše ve III.dekanu Býka prochází chladným sextilem s rybím Chironem na půli 25° znamení
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 3:56 vodní Luna z konce I.dekanu Štíra uzavírá studený seskvikvadrát s Chironem v půli III.dekanu v paralelních čtyřstupňových šířkách
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-pisc V 8:30 prochází Luna na hrotu II.dekanu vodním trigonem s Neptunem na konci 12° Ryb
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-ari V 10:56 vrcholí parní kvinkunx štíří Luny s ohnivou Ceres na začátku 14° Berana
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-virg K poledni v 11:39 Luna projde také chladným sextilem s Jupiterem před půlí 14° Panny
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-sag Ve 13:02 Luna a retrográdní Saturn vracející se k počátku 15° Střelce projdou spolu ohnivě vodním polosextilem
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-scal Ve 13:25 Slunce na posledních minutách Býka projde ještě kvikunxem k lunárnímu odzemí - Lilith na konci vzdušných Vah, ovládaným společným vladcem znamení Venuší
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-tau Ve 13:47 vrcholí opozice Luny v půli Štíra s Merkurem couvajícím pod půli 15° zemského znamení Býka
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-sun-icont>astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-void V 16:36 Slunce opustí Býka a rozlétne se ve všetečném vzdušném znamení Blíženců
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-capr V 19:17 Luna u konce II.dekanu Štíra projde chladným sextilem s retrográdním kozorožím Plutem couvajícím pod ¼ 18°
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-virg Ve 21:08 nakonec Luna stihne ještě další chladný sextil, se severním, vzestupným uzlem vlastní dráhy na počátku 19° Panny
19.05.2016,admin
19. květen, Čtvrtekastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 2:06 stoupající a téměř plná Luna projde v posledním dekanu Vah vlhkým seskvikvadrátem k Neptunovi na posledních minutách 12° Ryb
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-tau V 5:38 Slunce na konci Býka projde kvinkunxem pod vládou Venuše s Lunou na půli 29° Vah
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-sag V 6:53 vrcholí suchá polokvadratura vzdušné Luny a Saturna couvajícího k počátku 15° Střelce
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-void V 7:57 Luna dosáhne apogea konjunkcí s Lilith na ¾ posledního stupně Vah
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-void V 8:29 Luna opustí vzduch a šplouchne do vodního znamení Štíra
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-gem V 10:47 vrcholí averzní kvinkunx vodní Luny a Vesty na počátku 2° vzdušných Blíženců v kontraparalelních šířkách téměř 3,5°
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-sco Odpoledne ve 13:40 vodní Luna konjuguje s Juno couvající k půli 3° Štíra
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-sag Ve 14:11 Luna projde parním polosextilem k ohnivému Martovi couvajícímu ke ¾ 3° Střelce
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-virg V 15:00 kulminuje studený polokvadrát štíří Luny s lunárním uzlem pod ¼ 19° zemské Panny
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-pisc Večer v 17:47 jako poslední ještě vrcholí vodní trigon mezi Lunou ve Štíru a Pallas Athenou na půli 5° Ryb
19.05.2016,admin
18. květen, Středaastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-sag O 0:34 středečního rána Luna projde suchým sextilem se Saturnem couvajícím ke ¼ 15° Střelce
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-tau Ve 2:11 vrcholí averzní kvinkunx Luny na půli Vah s Merkurem přibližujícím se pozpátku k půli zemního znamení Býka, pod dohledem společného vládce obou znamení Venuše, v kontraparalelních ekliptických šířkách nad 2°
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-gem Ve 3:07 Luna s Vestou na půli prvního stupně Blíženců procházejí vzdušným seskvikvadrátem v trigonových znameních
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-capr V 6:37 vzdušná předúplňková Luna ve II.dekanu Vah kvadrátuje zemského Pluta couvajícího ke ¼ 18° Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-sag V 8:33 Luna s Martem couvajícím ze ¼ 4° Střelce absolvují suchý polokvadrát ve vzduchu a ohni
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-virg V 8:40 Luna prochází polosextilem k vzestupnému uzlu své orbity couvajícímu pomaloučku ke ¼ 19° Panny
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-ari V 10:13 zase Venuše ve III.dekanu Býka prochází vulkanickým polosextilem k Uranovi na půli 23° Berana
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-pisc V 10:55 Luna projde seskvikvadraturou s Pallas Athenou v kvinkunxových znameních Vah a Ryb
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-ari V 17:22 Luna s Uranem procházejí opozicí vzduchu a primárního ohně na půli 23°
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-tau V 18:10 Luna projde kvinkunxem s Venuší na konci 23° Býka, která ovšem oběma znamením vládne
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 21:27 vzdušná Luna už v půli III.dekanu projde dalším z kvinkunxů Váhy - Ryby s Chironem za půlí 25° vodního znamení
17.05.2016,admin
17. květen, Úterýastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-sco V 1:38 úterního rána dorůstající vzdušná Luna na počátku 4° Vah prochází vlhkým polosextilem se štíří Juno vstřícně couvající k počátku znamení
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-sag Ve 2:53 Luna projde suchým sextilem s Martem v retrográdním pohybu k půli 4° ohnivého znamení Střelce
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 4:00 Luna postupující I.dekanem Vah a Pallas Athena na začátku 5° Ryb absolvují kvinkunx ve vlhké kombinaci vzduchu a vody
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-tau V 8:07 kulminuje seskvikvadratura vzdušné Luny a Venuše na ¾ 22° domácího znamení Býka
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc Večer v 19:33 projde Luna s Neptunem na konci 12° Ryb kvinkunxem, tentokrát v blízkosti solsticií - obratníkových bodů, které u kombinace Vah a Ryb na půlích znamení vyznačují stejnou délku dne a v tomto postavení otupují ostré hrany kvinkunxu
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-ari Ve 20:14 vrcholí také suchá opozice Luny a ohnivé Ceres na počátku 13° Berana
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-scal Ve 20:26 Slunce na konci Býka s Lunou na ¾ 13° Vah procházejí seskvikvadrátem protikladných živlů země a vzduchu; Luna je přitom už na dva stupně v severních ekliptických šířkách
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-virg Ve 22:39 kulminuje polosextil Luny a Jupitera, jenž zatím došplhal ke ⅓ 14° Panny a zatím jen zvolna nabírá rychlost po předchozím pětiměsíčním retrográdním kurzu přes deset stupňů Panny
16.05.2016,admin
16. květen, Pondělíastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-pisc V 0:41 Mars docouvá na poslední minutě 4° Střelce k vrcholu kvadratury s Pallas Athenou v nevyzpytatelním vodním znamení Ryb
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-ari Ve 4:16 sílící panenská Luna ve III.dekanu projde sopečným kvinkunxem s Uranem před půlí 23° Berana. Aspekt probíhá v kontraparalelních šířkách blízko ekliptické roviny.
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-pisc V 8:23 Luna oponuje rybího Chirona v půli 25°
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-scal V 9:44 projde ohnivý Saturn pod půlí Střelce pozpátku suchým polokvadrátem s Lilith, lunárním odzemím na půli 30° Vah
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-virg V 11:19 prochází Slunce v posledním dekanu Býka s panenskou Lunou zemským trigonem na konci 26° znamení, v paralelní půlstupňové šířce
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-scal V 18:25 Luna z konce znamení Panny docupitá k polosextilu s Lilith na půli posledního stupně Vah
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-tau V 19:30 Luna s Vestou na posledních minutách Býka projdou krátkým zemským trigonem
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-void Už dvě minuty nato v 19:32 Luna opustí Pannu a vstoupí do znamení obývaného Lilith - do vzdušného znamení Vah
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-vestt>astrologie-hvezda-praha-gem Ve 20:26 také Vesta opouští pevné znamení Býka a přechází do pohyblivého a vzdušného znamení Blíženců
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-tau Ve 20:37 čerstvě váhová Luna projde seskvikvadrátem s retrográdním Merkurem na půli 16° protikladného znamení Býka
astrologie-hvezda-praha-ariastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 20:46 ohnivá Ceres na hrotu II.dekanu Berana prochází polosextilem k rybímu Neptunovi na konci 12° znamení
15.05.2016,admin
15. květen, Neděleastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-virg Ve 2:26 nedělního rána Venuše v Býku projde zemským trigonem k vzestupnému lunárnímu uzlu pod půlí 19° Panny
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-scal Ve 4:40 Vesta na ¾ posledního stupně Býka projde kvinkunxem pod vládou Venuše s Lilith na konci Vah, kontraparalelně na ± 3,5° ekliptických šířek
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-ari V 5:57 panenská Luna s ohnivou Ceres procházejí podobně kvinkunxem antiscií na ¾ 12° Panny a Berana
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-pisc V 7:02 kulminuje opozice Luny s rybím Neptunem na ¾ 12° znamení, v paralelních jižních šířkách kolem ¾°
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-virg V 10:01 Luna dostihne pomalu se rozbíhajícího Jupitera v konjunkci na 13°18' Panny
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-sag Ve 12:20 Luna kvadrátuje Saturna couvajícího pod půlí 15° ohnivého znamení Střelce
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-tau V 15:31 Luna v počátku 17° Panny prochází trigonem k Merkurovi couvajícímu předešlém zemském znamení - Býku
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-capr V 17:59 prochází také Luna s kozorožím retrográdním Plutem zemským trigonem na ⅓ 18° znamení
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-sco V 19:53 postupující panenská Luna ve II.dekanu a štíří Juno couvající na ¾ 4° absolvují chladný polokvadrát
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-virg Ve 20:13 Luna projde rovinou ekliptiky a svým vzestupným lunárním uzlem na 18°25' Panny na severní světovou polokouli
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-tau Ve 22:20 Luna ještě na konci II.dekanu Panny uzavře vrcholící zemský trigon k Venuši v domicilním Býku a vlažných jížních šířkách
15.05.2016,admin
14. květen, Sobotaastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-capr Ve 4:19 Venuše prochází v domicilním znamení Býka zemským trigonem k Plutovi couvajícímu zvolna ke ¾ 18° Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-tau V 5:38 lví Luna na konci ohnivého znamení projde kvadraturou k Vestě na 28°51' Býka
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-scal V 6:14 se Luna v posledním ohnivém stupni protáhne už sextilem k lunárnímu apogeu - Lilith a úměrně také zmenšuje svou tvář
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-void V 7:51 Luna vpadne do zodpovědného a puntičkářského zemního znamení Panny
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-capr V novém živlu Luna hned ve 12:22 absolvuje na ⅓ 3° Panny zemský seskvikvadrát s kozorožím retrográdním Plutem, v kontraparalelních šířkách ± 1,5°
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-sco Ve 14:39 Luna procupitá studeným sextilem s Juno couvající s půle 4° fixního vodního znamení Štíra
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-virg Juno samotná dvě minuty před třetí odpolední hodinou šmikne pozadu zemní polokvadraturu s lunárním uzlem pod půlí 19° Panny
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-pisc V 15:09 Luna oponuje přímojdoucí rybí Pallas Athenu na ¾ 4° znamení
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-sag K večeru v 16:27 zemská Luna kvadrátuje Marta klesajícího ve Střelci rostoucí rychlostí pod půli 5°, prakticky v paralelních 1° jižních šířkách
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 21:47 pozdně býčí Slunce prochází studeným sextilem k velmi slabě direktnímu rybímu Chironovi na půli 25° znamení
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-ari Ve 22:16 zemská Luna projde v I.dekanu Panny seskvikvadrátem k ohnivému Uranovi na 22°22' Berana
14.05.2016,admin

Nejnovější příspěvky blogu