Nebeské aktuality 05-27

27. květen, Pátekastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-gem O 0:41 pátečního rána Luna v I.dekanu Vodnáře prochází vzdušným trigonem s Vestou před půlí 5° pohyblivého znamení Blíženců v kontraparalelních šířkách nad 3°
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 2:53 Luna projde vlhkým polosextilem s Pallas Athenou za půlí 6° následujícího znamení Ryb
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-aqu Ve 3:58 Slunce s Lunou nasadí přívětivou tvář a pozdraví se ve vzdušném trigonu na 6°13' znamení
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-pisc Až ve 14:30 potom zčeří hladinu další vlhký polosextil postupující vzdušné Luny s Neptunem v sousedních mokrých Rybách, na konci 12° znamení
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-marst>astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-void V 15:51 Mars stále ve zpětném běhu překročí práh znamení a ponoří se opět do vodního znamení Štíra
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-sag V 17:31 Luna prochází suchým sextilem s retrográdním Saturnem couvajícím zvolna k půli 14° pohyblivého znamení Střelce
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-virg V 17:47 kulminuje averzní kvinkunx vodnářské Luny a Jupitera zpět na ¾ 14° Panny
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-tau Ve 20:44 vzdušná vodnářská Luna kvadrátuje zemitého Merkura na ⅓ 16° pevného znamení Býka
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-ari Ve 21:11 Luna prochází suchým sextilem k Ceres na půli 16° ohnivého znamení Berana
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-capr Ve 23:55 ještě Luna stihne projít na hrotu 18° Vodnáře polosextilem k Plutovi couvajícího v protichůdném zemním živlu Kozoroha
27.05.2016,admin
26. květen, Čtvrtekastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-ari Ve 3:11 Luna ve III.dekanu kvadrátuje Urana na konci 23° kardinálního znamení Berana
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-sco V 5:21 Mars na hrotu znamení Střelce projde pozpátku polosextilem k lunárnímu apogeu - Lilith na půli 1° Štíra
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-capr V 5:43 vzdušná Venuše vystřihne v Blížencích seskvikvadrát k Plutu couvajícím ke hrotu 18° Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-pisc V 6:43 Luna prochází chladným sextilem k Chironovi na konci 25° Ryb
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-pisc V 10:44 Luna s Neptunem uřízne chladnou polokvadraturu na konci 27° Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-pisc V 11:21 kulminuje kvadratura vzdušného Slunce v Blížencích a rybí Pallas Atheny na půli 6° znamení
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-virg Odpoledne ve 13:59 pozdně kozorožská Luna s Jupiterem před ¾ 14° Panny projdou zemitým seskvikvadrátem
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-sag Ve 14:28 nadto vrcholí kvadratura Jupitera a retrográdně postupujícího Saturna pod ¾ 14° Střelce v paralelních cca 1,5° severních ekliptických šířkách
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-void K večeru v 16:26 Luna opustí zemské znamení a vklouzne do společenského vzdušného znamení Vodnáře
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-sag V 17:03 se čerstvě vodnářská Luna s Martem couvajícím v prvním stupni Střelce ke štířím hlubinám pozdraví parním sextilem na 19' znamení
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-sco V 17:28 vzdušná Luna prochází vlhkou kvadraturou k Lilith na hrotu Štíra
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-sco V 19:01 kulminuje i kvadratura Luny s Juno couvající o necelý stupeň dál ve Štíru
astrologie-hvezda-praha-ariastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-sag Ve 20:56 prochází Ceres v půli Berana seskvikvadraturou s Martem couvajícím s ¼ 1° Střelce
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-virg Ve 21:42 projde vzdušná Luna na konci 3° Vodnáře seskvikvadraturou s lunárním uzlem na konci 18° Panny
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-gem Večer však zakončí vzdušný trigon vodnářské Luny a blíženecké Venuše kulminující na konci 3° znamení ve 21:58
25.05.2016,admin
25. květen, Středaastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-sag Ve 4:37 vzdušná Venuše na konci 1° Blíženců oponuje Marta couvajícího zpět ke znamení Štíra
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-pisc V 6:25 Luna prochází chladným sextilem k Neptunovi šplouchajícímu se pomalu na konci 12° domácích Ryb
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-virg V 9:39 kulminuje trigon kozoroží Luny a panenského Jupitera cestujícího ke ¾ 14° zemního znamení
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-sag V 9:55 Luna projde polosextilem k ohnivému Saturnovi couvajícímu ke ¾ 14° Střelce
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-tau V 11:34 vrcholí zemský trigon mezi Lunou v půli Kozoroha a Merkurem za půlí 15° Býka
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-ari V 11:53 Luna v zemském kardinálním znamení kvadrátuje Ceres na konci 15° kardinálního ohnivého znamení Berana
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-gem Odpoledne ve 14:53 prochází Luna s vzdušnou Venuší na ⅓ 2° Blíženců seskvikvadraturou v zemi a vzduchu
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-capr V 16:20 Luna konjuguje s retrográdně a velmi pomalu postupujícím Plutem na začátku 18° Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-virg V 17:44 Luna projde už trigonem k vzestupnému uzlu lunární dráhy posunujícímu se pomalu protiběžně ekliptikou na konci 18° Panny
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-sco O 10 minut později jen krátce před šestou kulminuje averzní kvinkunx blíženecké Venuše a retrográdní Juno couvající k půli 2° vodního znamení Štíra
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-gem V 19:39 kozoroží Luna na konci II.dekanu projde seskvikvadrátem k Vestě na konci 4° Blíženců
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-capr Ve 21:43 Slunce s Lunou procházejí na místo kvinkunxu podobně otravným seskvikvadrátem na 5° a 20° Blíženců a Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 22:37 ještě Luna na hrotu III.dekanu s Pallas Athenou v půli 6° Ryb vystřihnou chladnou polokvadraturu na dobrou noc.
25.05.2016,admin
24. květen, Úterýastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-tau V 6:28 už Luna k Merkurovi střihne seskvikvadrát z půle posledního stupně Střelce
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-tau V 7:06 Lunu s Venuší čeká nepříjemnost v podobě averzního kvinkunxu kulminujícího na ¾ posledních stupňů Střelce a Býka.
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-void V 7:33 se Luna přehoupne do zemského kardinálního znamení Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-sco V něm Luně hned v 8:07 vrcholí chladný sextil s Lilith t.č. již na 17' vodního znamení Štíra
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-sag V 9:45 kozoroží pomalu ubývající a opět klesající Luna nejprve projde polosextilem k Martovi couvajícímu v jižních šířkách k počátku 2° Střelce
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-sco ... a v 10:54 Luna ještě užije dalšího kulminujícího polosextilu ještě s Juno couvající ze ¾ 2° Štíra
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-venust>astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-void V 11:44 Venuše přechází z Býka do znamení vzdušných Blíženců za Sluncem a Vestou
astrologie-hvezda-praha-tauastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-ari V 11:50 Merkur, který už se znatelnou rychlostí pohybuje vpřed k polovině znamení Býka, prochází polosextilem k Ceres na půli 15° Berana
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-gem Odpoledne ve 14:03 kozoroží Luna prochází kvinkunxem k Vestě na ⅓ 4° Blíženců
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-capr Ve 14:49 obdobně blíženecké Slunce s Lunou v Kozorohu procházejí o zlomek stupně dál druhým kvinkunxem ve znamení kontraantiscií, avšak daleko od obratníkových bodů.
astrologie-hvezda-praha-caprastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-pisc V 17:47 zemská Luna pozdraví v chladném sextilu Pallas Athenu míjející už jen zvolna ⅓ 6° Ryb
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-sco V 18:24 Venuše projde averzním kvinkunxem k lunárnímu odzemí - Lilith sunoucímu se pomalu na ⅓ 1° Štíra. S tím nebe vystačí až do časného rána.
25.05.2016,admin
23. květen, Pondělíastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-sag Pondělní ráno vrcholí 20 minut po půlnoci konjunkce Luny a Saturna couvajícího s hrotu 15° znamení Střelce
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-ari Minutu nato kulminuje také trigon Luny (a Saturna) s beranskou Ceres na konci 14° Berana
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-tau V 1:06 ohnivá Luna a již direktní Merkur sunoucí se opět k půli zemského znamení Býka projdou averzním kvinkunxem kulminujícím na ⅓ 15° znamení
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-capr Do rána Luna mine dva polokvadráty mimo znamení (s apogeem a Juno), ale v 6:41 už prochází poctivým polosextilem s Plutem couvajícím v následujícím kardinálním znamení zpět ke hrotu 18° Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-virg V 8:18 Luna kvadrátuje oba lunární uzly a je tak zcela na vrcholu ekliptických výšin, přes 5° severní šířky a na hrotu 19° Střelce
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-ari Do večera se tím může kochat, ale v 17:37 ji čeká průlet trigonem k Uranovi jen umírněně postupujícímu ke konci 23° Berana
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-pisc Kolem deváté se Venuše setrvávající ještě chvilku v Býku těsně vyhne polokvadratuře s Ceres, načež střelená Luna ve 21:21 kvadrátuje Chirona na ¾ 25° Ryb
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-gem Minutu nato ve 21:22 Slunce konjuguje na dobrou noc s jižanskou Vestou na 3°4' vzdušného znamení Blíženců, tři stupně pod rovinou ekliptiky
24.05.2016,admin
22. květen, Neděleastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-sag Na druhý den po úplňku ohnivá Luna v 0:42 konjuguje s couvajícím Martem na posledních minutách 2° Střelce
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-sco V 1:01 střelená Luna projde polosextilem k Juno na počátku 3° Štíra
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-gem V 1:18 ohnivá Luna oponuje Vestu na ¼ 3° vzdušných Blíženců
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-pisc V 6:39 Luna kvadrátuje Pallas Athenu na konci 5° Ryb
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-ari Ve 12:07 Luna u konce I.dekanu Střelce střihne ohnivý seskvikvadrát k Uranovi na ¾ 23° Berana
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-sag Ve 13:16 Slunce na počátku Blíženců oponuje Marta couvajícího ke ¾ 2° Střelce v suché kombinaci vzduch - oheň
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-tau ~astrologie-hvezda-praha-void V 15:19 konečně zemitý Merkur na 14°20' Býka přestane rýpat do toho, co by mohlo být špatně anebo ne dost dobře a začne se direktně účastnít dění
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-sco V 18:46 vzdušné Slunce projde averzním kvinkunxem k Juno couvající s hrotu 3° vodního znamení Štíra
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 20:19 střelená Luna kvadrátuje vodního Neptuna na posledních minutách 12° Ryb
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-virg Ve 23:30 Luna prochází kvadraturou ještě k Jupiterovi cestujícího na opačném boku nad půlí 14° Pannou
astrologie-hvezda-praha-ariastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-sag 5 minut nato ve 23:35 vrcholí současně dva aspekty - beranská Ceres prochází ohnivým trigonem s retrográdním Saturnem couvajícím z konce 14° Střelce
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-capr ... zatímco mezi laškovným Sluncem na prvních stupních Blíženců a kozorožským Plutem couvajícím pod ¼ 18° kulminuje seskvikvadrát ve vzduchu a zemi, což na závěr dne bohatě stačí
22.05.2016,admin
21. květen, Sobotaastrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn 
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-sco O 0:41 sobotního rána Mars a Juno projdou horkovodním polosextilem ve zpětném běhu ke ¼ 3°.
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-ari V 6:12 kulminuje parní kvinkunx štíří Luny s ohnivým Uranem pod ¾ 23° Berana s arbitráží střeleného retrográdního Marta
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-pisc V 10:08 projde štíří Luna vodním trigonem s Chironem nad půlí 25° Ryb v paralelních severních šířkách přes 4°
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-tau Odpoledne ve 13:39 Luna oponuje Venuši pochodující k půli 27° Býka.
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-ari Ve 14:17 Ceres na půli 14° Berana projde kvinkunxem antiscií s Jupiterem cestujícím znovu Pannou vpřed
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-sag V 15:48 blíženecká Vesta oponuje Marta couvajícího k počátku 3° Střelce
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-apogeet>astrologie-hvezda-praha-sco V 16:50 se pomalá Lilith přehopune z Vah do následujícího vodního znamení Štíra
astrologie-hvezda-praha-scoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-ari V 17:51 přeúplňková Luna konce Štíra užvižlá seskvikvadrát k Ceres na půli 14° Berana - aspekt ovládá Mars jako vládce obou znamení
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-sco V 19:36 Vesta v Blížencích prochází kvinkunxem s Juno covající ze 2°10' Štíra
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-void Ve 20:47 Luna opustí fixní vodní znamení a přejde do ohnivého pohyblivého znamení Střelce
astrologie-hvezda-praha-sagastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-sco Ve 20:50 Luna v novém znamení projde polosextilem k Lilith, svému apogeu, ještě na první minutě Štíra
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-capr Ve 22:19 vzdušná Vesta uřízne s kozorožím Plutem couvajícím od ¼ 18° seskvikvadrát
astrologie-hvezda-praha-gemastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-sag Ve 23:14 konečně nastává úplněk ve Střelci opozicí Luny a Slunce na 1°13' Blíženců; Luna je přitom téměř na vrcholu své orbity a jedno znamení vzdálena od apogea, kterým proplula přede dvěma dny.
21.05.2016,admin

Nejnovější příspěvky blogu