Nebeské aktuality 02-26

26. únor, pátek astrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn  
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-aqu Po včerejším kouzlení s napjatými aspekty se Luna ve II.dekanu Vah na pátek polepší a prožije spořádaný trigon s Pallas Athenou ve 13° Vodnáře kulminující 10 minut po půlnoci.
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-capr Merkur ve Vodnáři prochází 8 minut před třetí ranní hodinou polosextilem k Plutovi na ¾ 17° Kozoroha v kontraparalelních šířkách 1,5°
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 4:18 vodnářská Venuše prochází na počátku 12° polosextilem s Ceres v Rybách
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-sco V 6:09 vrcholí další polosextil váhové Luny a štíří Juno na prvních minutách 16°
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-sag V 7:28 se nezřetelně ubývající Luna pozdraví v sextilu se Saturnem ve ¾ 16° Střelce
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-capr S Plutem v Kozorohu však váhové Luně vychází kvadratura vrcholící v 9:39 před koncem 17°
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-aqu Po trigonu s Pallas Luna prochází v 10:37 také trigonem k Merkurovi v 18° Vodnáře
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-ari Odpoledne ve 12:17 vzdušná Luna prochází opozicí k ohnivému Uranovi na prvních minutách 19° Berana
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-virg V 15:29 Luna míjí polosextil s retrográdním Jupiterem, který se pozvolna propadl již pod ¾ 20° Panny
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc V 16:32 Luna přece jen užije alespoň jeden kvinkunx, s mokrým Chironem dobře vysazeným na hrotu III.dekanu Ryb
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-scal V 17:14 Luna konjuguje s Lilith na půli 21° Vah a nachází se tak v nejpomalejší fázi svého oběhu
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-virg Ve 21:23 polosextilem k vzestupnému lunárnímu uzlu na půli 23° Panny Luna dostoupá na 2°42' severní ekliptické šířky - polovinu maxima
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-scal Ve 21:32 nakonec kulminuje seskvikvadrát v kvinkunxových znameních Ryby - Váhy mezi Sluncem a ještě dost oblou Lunou v 23° Vah
25.02.2016,admin
25. únor, čtvrtek astrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn  
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-sag Teprve v 9:05 kulminuje sextil vzdušného Merkura z půle Vodnáře se Saturnem na ¾ 16° ohnivého Střelce.
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc 19 minut po poledni vrcholí také kvinkunx mezi vzdušnou Lunou a rybím Sluncem na ¼ 7° (znamení antiscií)
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc Večer v 18:34 kulminuje další kvinkunx Luny, tentokrát s Neptunem na ⅓ 10° stejného slunečního znamení Ryb
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-aqu Ve 21:16 se Luna pozdraví vzdušným trigonem s vodnářskou Venuší na ¾ 11°
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc Jako poslední je na řadě osvědčený kvinkunx Váhy-Ryby - mezi Lunou a Ceres kulminuje ve 21:47. I nebe je kvinkunxy zmoženo a dá si do půlnoci pauzu.
24.02.2016,admin
24. únor, středa astrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn  
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-virg Ve 3:43 poúplňková Luna na 20°00' Panny konjuguje s Jupiterem couvajícím ještě několik úhlových vteřin ve III.dekanu
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-pisc 6 minut poté Luna prochází opozicí k Chironovi na 3' III.dekanu Ryb
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-scal Ve 4:15 kulminuje polosextil Luny s lunárním apogeem Lilith na ¼ 21° Vah
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-virg V 9:08 už Luna konjuguje se severním lunárním uzlem na ¾ 23° Panny
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-aqu Před polednem ještě Luna v 11:38 absolvuje antagonistický seskvikvadrát se vzdušnou Venuší na konci 9° Vodnáře
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-scal 14 minut po první odpolední samo Slunce na ¼ 6° Ryb uzavře seskvikvadrát k Lilith ve III.dekanu Vah
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-ari Minutu po půl druhé Luna projde kvinkunxem antiscií s beraní Vestou na konci 25° znamení
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-sco V 15:22 vrcholí sextil Luny a štířího Marta na konci 26°
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-aqu V 17:04 kulminuje antagonistický seskvikvadrát Luny na konci znamení s vodnářskou Pallas Athenou na ¾ 16°
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-pisc V 18:32 Venuše prochází na ⅓ 10° Vodnáře polosextilem k rybímu Neptunovi
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-sco 22:34 Merkur prolétá ve Vodnáři kvadrátem k Juno v 16° Štíra
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-void Ve 23:41 Luna opustí Pannu a vejde do znamení Vah
astrologie-hvezda-praha-scalastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-aqu Z Vah ještě 2 minuty před půlnocí Luna stihne projít vzdušným seskvikvadrátem k Merkurovi na hrotu 16° Vodnáře
23.02.2016,admin
23. únor, úterý astrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn  
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-scal 24 minut nad úterkem Jupiter zlehka couvající nad hrotem III.dekanu Panny uzavírá polosextil s lunárním apogeem, Lilith na ¾ 21° Vah
I v malých a zdánlivě nedůležitých věcech je dobré občas udělat pořádek.
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-skola-moon-14astrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-aqu Ve 2:35 zemitá Luna v Panně projde averzním kvinkunxem k Venuši na ¼ 8° vzdušného Vodnáře
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-skola-moon-14astrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-pisc V 6:31 vrcholí opozice úplňkové Luny s rybím Neptunem na ¼ 10°
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-skola-moon-14astrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-ari V 6:47 Luna v I.dekanu prochází suchým seskvikvadrátem s ohnivou Vestou na půli 25° Berana
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-skola-moon-14astrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-pisc V 7:50 Luna oponuje rybí Ceres na konci 10° znamení
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-skola-moon-14astrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-aqu V 10:25 kulminuje další averzní kvinkunx Luny - tentokrát s vodnářskou Pallas Athenou na ¼ 12°
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-virg Odpoledne ve 12:16 Venuše prochází v I.dekanu Vodnáře seskvikvadrátem v antagonistických živlech s vzestupným lunárním uzlem na ¾ 23° Panny
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-skola-moon-14astrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-aqu V 1:57 kulminuje třetí averzní kvinkunx Luny do znamení Vodnáře - z II.dekanu Panny k Merkurovi na hrotu 14°
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-skola-moon-14astrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-sco K večeru se Luna překoná a v 17:48 projde sextilem k Juno na hrotu 16° Štíra
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-skola-moon-14astrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-sag V 19:02 už však kulminuje kvadratura Luny se Saturnem na půli 16° Střelce
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-pisc Minutu před devátou večerní retrográdní Jupiter v Panně oponuje rybího Chirona na hrotu 21° znamení
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-skola-moon-14astrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-capr Ve 21:16 se panenská plnotučná Luna pozdraví v trigonu s Plutem na ¾ 17° Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-skola-moon-14astrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-ari Čtrthodinku před půlnocí Luna stihne poslední snad o něco jemnější kvinkunx k ohnivému Uranovi na hrotu 19° Berana, antiscia Panny, znamení se stejným podílem denního svitu
22.02.2016,admin
22. únor, pondělí astrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn  
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-vestastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-ari V pondělí 37 minut nad ránem Luna pozdraví v trigonu Vestu na posledních minutách 24° Berana
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-marsastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-sco Ve 2:16 však již vrcholí kvadratura lví Luny a štířího Marta na ¾ 25° znamení
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-void Krátce po poledni ve 12:24 Luna opustí Lva a vstoupí do znamení Panny
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-capr Před úplňkem se novopanenská Luna dopustí dvou seskvikvadrátů - v 15:45 nejprve s Plutem na ¾ 17° Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-virgastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-ari Souběžně si Luna užívá druhý seskvikvadrát s Uranem kulminující v 18:08 na konci 3° Panny a 18° Berana
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-skola-moon-14astrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-virg V 19:19 nastává úplněk opozicí Slunce v Rybách a Luny na 3°33' Panny
20.02.2016,admin
21. únor, neděle astrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn  
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-juno-smaastrologie-hvezda-praha-quadrastrologie-hvezda-praha-sco V 7:20 už téměř plná Luna z půle Lva kvadrátuje Juno na konci 15° Štíra
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-sag O půl deváté vrcholí trigon Luny se Saturnem na půli 16° Střelce
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-pisc V 10:30 Ceres konjuguje s Neptunem na 9°12' Ryb
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-capr Před polednem lví Luna stihne ještě v 10:47 averzní kvinkunx s Plutem na ¾ 17° Kozoroha
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-virg Ve 12:39 vodnářská Venuše v I.dekanu prolétá seskvikvadrátem s Jupiterem couvajícím na ⅓ 21° Panny v antagonistických živlech země - vzduch.
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-uranusastrologie-hvezda-praha-trigoastrologie-hvezda-praha-ari Luna přidá také trigon s beranským Uranem vrcholící ve 13:05 na konci 18° znamení
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc 16:56 Luna projde averzním kvinkunxem s rybím Chironem na konci 20° znamení
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-sextileastrologie-hvezda-praha-scal V 17:06 Luna projde sextilem k Lilith na hrotu 21° Vah
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-jupeeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-virg V 17:41 kulminuje polosextil lví Luny nejprve s pomalu couvajícím Jupiterem na ¼ 21° Panny
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-virg O několik hodin později ve 22:36 prochází Luna také polosextilem k lunárnímu uzlu na konci 23° Panny
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-conjastrologie-hvezda-praha-aqu Nakonec osm minut před půlnocí Merkur konjuguje s Pallas Athenou na ¾ 11° Vodnáře
20.02.2016,admin
20. únor, sobota astrologie-hvezda-praha-poradna-pin-nn  
astrologie-hvezda-praha-void
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-lu-nodeastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-virg 10 minut po půlnoci sobotního rána vrcholí antagonistický seskvikvadrát mezi vzdušným Merkurem v I.dekanu Vodnáře a vzestupným lunárním uzlem na konci 23° zemité Panny
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-moon-apogeeastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-scal V 1:09 rybí Chiron prochází kvinkunxem antiscií k lunárnímu apogeu - Lilith usazenou na konci 20° Vah. Dny v Rybách a Vahách jsou okolo 15° znamení stejně dlouhé. Soulad z této shody zmírňuje napětí tvrdého aspektu.
astrologie-hvezda-praha-voidastrologie-hvezda-praha-moon-crest>astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-void Ve 3:17 Luna přechází do znamení Lva
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-saturnastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-sag Ve 4:06 kulminuje ohnivý seskvikvadrát Luny na hrotu Lva se Saturnem pod půlí 16° Střelce.
Obě planety ze světa hladových duší spolu beztak zvlášť nevycházejí.
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc V 5:02 lví Luna uzavře averzní kvinkunx se Sluncem na konci prvního stupně Ryb
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-venusastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-aqu V 10:45 poněkud panská Luna ve Lvu prochází opozicí k svobodymyslné Venuši na konci 4° Vodnáře
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-chironastrologie-hvezda-praha-sesquiquadastrologie-hvezda-praha-pisc Odpoledne ve 12:21 kulminuje také averzní kvinkunx ohnivé Luny s vodním Chironem na konci 20° Ryb
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-pisc V 16:32 Merkur projde na konci 9° Vodnáře polosextilem k rybí Ceres
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-cereastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 20:08 se Luna s Ceres kousnou v averzním kvinkunxu antagonistických živlů ohně a vody.
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-merkurastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-aqu 20:27 kulminuje v 10° opozice Luny a Merkura v protilehlém znamení Vodnáře
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-inconjastrologie-hvezda-praha-pisc Ve 20:32 lví Luně nezbude než ještě projít kvinkunxem i k Neptunovi na 9°11' Ryb
astrologie-hvezda-praha-aquastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-poseidonastrologie-hvezda-praha-ssxastrologie-hvezda-praha-pisc S Neptunem má lepší šance Merkur s druhé strany oblohy a tak ve 21:12 s ním Merkur projde polosextilem Vodnář-Ryby
astrologie-hvezda-praha-piscastrologie-hvezda-praha-sun-iconastrologie-hvezda-praha-plutoastrologie-hvezda-praha-semisquastrologie-hvezda-praha-capr Ve 22:37 kulminuje polokvadratura Slunce ve 2° Ryb s Plutem na ¾ 17° Kozoroha táhnoucí se v novém slunečního znamení od pátečního rána
astrologie-hvezda-praha-leoastrologie-hvezda-praha-moon-cresastrologie-hvezda-praha-pallaastrologie-hvezda-praha-oppoastrologie-hvezda-praha-aqu Ve 22:50 zakončuje Luna vyšlá z rozumu opozicí ještě s Pallas Athenou na půli 11° Vodnáře a do půlnoci zaspí na pochybných vavřínech
19.02.2016,admin

Nejnovější příspěvky blogu